ห้องศูนย์การเรียนรู้ อนุบาล 1-3

Categories: อ.1, อ.2, อ.3
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

  เป็นการเล่นที่ช่วยให้ผู้เล่นเป็นผู้มีความสังเกตดี  ช่วยให้มองเห็นได้ ได้ฟัง หรือคิดอย่างรวดเร็ว และเน้นกิจกรรมการเล่นโดยมีครูและกติกาที่ช่วยพัฒนาความคิด เป็นพื้นฐานสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานและฝึกกการสังเกตและจำแนกด้วยสายตา ฝึกการคิดหาเหตุผลและฝึกการตัดสินใจ   http://www.sjn.ac.th

What Will You Learn?

 • 1. เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเล่นเกมประเภทสองมิติ
 • 2. เพื่อพัฒนาความสามารถที่จะอธิบายความแตกต่างของเกมในเรื่องสี รูปร่าง ขนาด
 • 3. เพื่อพัฒนาความสามารถในกการบอกลักษณะของสิ่งของซึ่งอาจเป็นนามธรรม
 • 4. เพื่อพัฒนาความสามารถในการจดจำคุณสมบัติ โดยนำมาวางในตาราง
 • 5. ฝึกกการสังเกตและจำแนกด้วยสายตา
 • 6. ฝึกการคิดหาเหตุผล
 • 7. ฝึกการตัดสินใจ

About the instructor

Course Curriculum

กิจกรรมการเรียนการสอนของห้องศูนย์การเรียนรู้
มุมต่างๆของห้องศูนย์การเรียนรู้ มีทั้งหมด 6 มุม ได้แก่ มุมหนังสือ มุมบล็อค มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกมการศึกษา มุมบทบาทสมมุติ และมุมดนตรี

 • เรื่อง มุมต่างๆของห้องศูนย์การเรียนรู้ ( สัปดาห์ที่ 1 )
  00:00
 • เรื่อง ข้อตกลงในห้องศูนย์การเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 2 )
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?