หน่วยที่ 3 เรื่องสารเสพติด?

สารเสพติดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อผู้เสพ บุคคลรอบข้างจึงควรป้องกันการติดสารเสพติดและเลือกใช้ทักษะต่างๆที่เหมาะสมเพื่อชักชวนให้ผู้อื่นลดละเลิกสารเสพติดซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดให้หมดไปจากสังคม

กีฬาบาสเกตบอล?

กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีม มีระเบียบและวิธีเล่นที่เป็นรูปแบบ และมีประวัติดวามเป็นมานยาวนาน เป็นกีฬาที่ให้ประโยชน์ต่อผู้เล่น และผู้ชม สำหรับตัวผู้เล่นต้องรู้จักการป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นบาสเกตบอลด้วย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล

ประวัติความเป็นมาของกีฬบาสเกตบอล
กีฬบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีม มีผู้เล่นฝ่ายละ 5 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำลูกบาสเกตบอล
ไปโยนลงห่วงประตูของฝ่ายตรงกันข้ามให้ได้มากที่สุด โดยมีทักษะการเล่น ได้แก่ การส่ง-รับลูก การเลี้ยงลูก
และการยิงประตู ซึ่งต้องประกอบการเล่นทั้งทักษะส่วนบุคคลและทีม ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
กีฬบาสเกตบอลเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจาก ดร. เจมส์ เอ เนสมิท
(James A. Naismith) ได้คิดขึ้นเพื่อเล่นในโรงพลศึกษาของโรงเรียนฝึกอบรมของสมาคมวายเอ็มซีเอนานาชาติ
(International Young Men’s Christian Association Training School) ที่เมืองสปริงฟิลด์ มลรัฐแมสซาซูเซตส์
ในช่วงที่มีหิมะตก เมื่อ ค.ศ. 1891 (พ.ศ. 2434) โดยใช้ตะกร้าลูกพีช 2 ใบแขวนเป็นประตู จึงทำให้กีฬานี้ได้ชื่อว่า
บาสเกตบอล (basketball) กรเล่นครั้งนั้นใช้ลูกพุตบอลเป็นลูกบอล มีผู้เล่นทั้งหมด 18 คน แบ่งออกเป็น
2 ฝ่าย ฝ่ายละ 9 คน และตัวของ ดร. เนสมิท เป็นกรรมการ มีกฎการเล่น 4 ข้อ คือ
1. ห้ามถือลูกเคลื่อนที่
ห้ามมิให้ผู้เล่นปะทะตัวกัน
ประตูอยู่ระดับศีรษะและขนานพื้น
ผู้เล่นจะถือลูกบอลนานเท่าใดก็ได้ , และผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องไม่ถูกตัวผู้เล่น

ไฟล์แนบ

บาส.pptx 1.57 MB