วิชา ดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ศ ๓๒๒๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๔ ภาคเรียนที่ ๑

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาและฝึกทักษะการแสดงหลากหลายรูปแบบ   เอกลักษณ์โดดเด่นในรูปแบบการแต่งกาย  วิธีการแสดง  เครื่องดนตรี  เพลงร้อง  ลีลาของผู้แสดง  จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปและมีอิทธิพลต่อนาฏศิลป์ในภูมิภาคเดียวกัน สร้างสรรค์ระบำ หรือละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ  วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องสื่อความหมายในการแสดง  บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย  แสง  สี  เสียง  ฉาก  อุปกรณ์  และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง

About the instructor

Wandee Bungploeng
ครูนาฏศิลป์

Course Curriculum

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์ตะวันออก
นาฏศิลป์นับเป็นวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเชื้อชาติใดๆ ออกมา ซึ่งเอกลักษณ์นั้นสะท้อนออกมาทั้งในรูปแบบการแต่งกาย วิธีการแสดง เครื่องดนตรี เพลงร้อง ลีลาของผู้แสดง ท้งนี้นาฏศิลป์ตะวันออกมีหลากหลาาติที่มีเอกลักษณ์เด่น จนเป็นที่รู้จักในอารยประเทศ และมีอิทธิพลต่อนาฏศิลป์ของเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?