รายการบทเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 3 ทันข่าวเหตุการณ์
0/2
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 5 ธรรมชาติแสนงาม
0/1
ดรุณศึกษา (เรียนทุกวันศุกร์)
0/11
ทบทวนหลักภาษา
0/20
Lesson: สัปดาห์ที่1 ชั่วโมงที่5 การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ
About Lesson

การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ

เป็นการใช้จินตนาการของแต่ละคน โดยดูรายละเอียดต่าง ๆ จากภาพแล้วเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ โดยเรียงเรื่องราวให้สัมพันธ์กัน

หลักการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ

1. ดูภาพแล้วพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

2. จินตนาการเรื่องราวโดยใช้หลักความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริง

3. ลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ

4. ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ

5.เขียนลายมือให้อ่านง่าย เว้นวรรคให้ชัดเจน

ตัวอย่างการเขียน

เรื่อง ผักสวนครัวรั้วกินได้

          วันนี้อากาศแจ่มใสครอบครัวของโต้งและต่ายช่วยกันทำผักสวนครัวอยู่ที่สวนหลังบ้าน คุณพ่อพรวนดิน โต้งและต่ายรดน้ำ ส่วนคุณแม่กำลังเด็ดมะเขือเทศเพื่อนำไปประกอบอาหาร พ่อบอกว่าถ้าเราปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง จะทำให้ปลอดภัยจากสารเคมีต่าง ๆ และยังช่วยประหยัดเงินอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ที่มีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ด้วยการปลูกผักชนิดต่าง ๆ ตามริมรั้ว การปลูกผักสวนครัวจึงมีประโยชน์หลายอย่างทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประหยัดเงิน

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 3 ทันข่าวเหตุการณ์
0/2
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 5 ธรรมชาติแสนงาม
0/1
ดรุณศึกษา (เรียนทุกวันศุกร์)
0/11
ทบทวนหลักภาษา
0/20
0% Complete