รายการบทเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 3 ทันข่าวเหตุการณ์
0/2
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 5 ธรรมชาติแสนงาม
0/1
ดรุณศึกษา (เรียนทุกวันศุกร์)
0/11
ทบทวนหลักภาษา
0/20
Lesson: สัปดาห์ที่1 ชั่วโมงที่4 การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
About Lesson

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

         หมายถึง การเขียนเรื่องราวต่าง ๆ จากการสร้างภาพของตนเอง ที่เกิดจากความคิด ความปรารถนา ความใฝ่ฝัน ไม่ใช่เรื่องที่เป็นความจริง อาจสมมุติขึ้นหรือความต้องการ

บางคนอยากบินได้เหมือนนก เพื่อจะได้บินไปยังที่ต่าง ๆ ตามใจชอบ

บางคนอยากมีคทาวิเศษเพื่อเสกสิ่งที่ต้องการ

           *การเขียนเรื่องตามความนึกคิด ความใฝ่ฝัน เราเรียกว่า การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ตัวอย่างการเขียนเรื่อง ฉันอยากเป็นนักบินอวกาศ

ถ้าฉันเป็นนักบินอวกาศ ฉันจะขึ้นยานอวกาศเพื่อไปสำรวจดูดาวดวงอื่น ๆ เมื่อฉันไปถึงดาวแต่ละดวง ฉันจะนำธงชาติไทยไปปักที่ดาวดวงนั้น เพื่อแสดงว่าฉันเป็นคนไทยที่ไปสำรวจดาวดวงนั้นมาแล้ว

*การเขียนเรื่องตามจินตนาการต้องอาศัยการฝึกฝน เป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต มีความละเอียดอ่อน

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 3 ทันข่าวเหตุการณ์
0/2
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 5 ธรรมชาติแสนงาม
0/1
ดรุณศึกษา (เรียนทุกวันศุกร์)
0/11
ทบทวนหลักภาษา
0/20
0% Complete