รายการบทเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 3 ทันข่าวเหตุการณ์
0/2
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 5 ธรรมชาติแสนงาม
0/1
ดรุณศึกษา (เรียนทุกวันศุกร์)
0/11
ทบทวนหลักภาษา
0/20
Lesson: สัปดาห์ที่1 ชั่วโมงที่2 การเขียนเล่าเรื่องครอบครัว
About Lesson

การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์

คือ การเขียนเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้ คุ้นเคย เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบ เช่น เรื่องครอบครัวของฉัน สัตว์เลี้ยงในบ้าน

วิธีการเขียน

การเขียนเล่าเรื่องครอบครัว ควรบอกจำนวนสมาชิก อาชีพของพ่อแม่ เหตุการณ์ที่ประทับใจที่เกิดขึ้นในครอบครัว

ตัวอย่างการเขียนเรื่อง ครอบครัวของฉัน

ฉันเป็นลูกสาวคนกลางของพ่อแม่ พ่อของฉันเป็นเกษตรอำเภอ แม่เป็นครูอนุบาล พี่ชายกับน้องชายของฉันก็เรียนในโรงเรียนนี้ ฉันถูกผู้ใหญ่เตือนว่าอย่าซนตามพี่และน้อง เพราะฉันเป็นเด็กผู้หญิง แม่คอยเตือนให้ฉันมีกิริยาวาจาอ่อนโยน แต่บางทีฉันก็เผลอพูดไม่ไพเราะกับพี่ชาย น้องชาย ฉันเคยปีนต้นไม้ และตกลงมา แม่บอกว่าบางคนตกต้นไม้ หรือตกจากที่สูงต้องกลายเป็นคนพิการ หรือเสียโฉม แม่ไม่อยากให้ฉันเป็นเช่นนั้น เพราะแม่รักฉัน ฉันก็รักแม่มาก ฉันจะเชื่อฟังแม่

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 3 ทันข่าวเหตุการณ์
0/2
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 5 ธรรมชาติแสนงาม
0/1
ดรุณศึกษา (เรียนทุกวันศุกร์)
0/11
ทบทวนหลักภาษา
0/20
0% Complete