รายการบทเรียน
หน่วยที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล การแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่
0/10
หน่วยที่ 3 นาฏศิลป์ไทยกับการแสดงท้องถิ่น
0/6
Lesson: การแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ สัปดาห์ที่ 2 (ชั่วโมงที่ 2)
About Lesson

การแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ คือ การแสดงที่ใช้  ผู้แสดงมากกว่า ๒ คนขึ้นไป ความสวยงามของ

  การแสดงอยู่ที่การร่ายรำที่มีความพร้อมเพรียงกัน   ของผู้แสดง เช่น รำวงมาตรฐาน ระบำดอกบัว

  รำเทพบันเทิง ระบำศรีวิชัย  ระบำสุโขทัย  รำกลองยาว

ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง รำวงมาตรฐาน

ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง รำวงมาตรฐาน

ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง รำวงมาตรฐาน  

วิชานาฏศิลป์ ป.4 เรื่อง การแสดงรำวงมาตรฐาน

Exercise Files
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง รำวงมาตรฐาน.pdf
Size: 85.99 KB
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง รำวงมาตรฐาน.pdf
Size: 87.36 KB
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล การแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่
0/10
หน่วยที่ 3 นาฏศิลป์ไทยกับการแสดงท้องถิ่น
0/6
0% Complete