รายการบทเรียน
หน่วยที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล การแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่
0/10
หน่วยที่ 3 นาฏศิลป์ไทยกับการแสดงท้องถิ่น
0/6
Lesson: การแสดงความเคารพในการเรียนและ การแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล สัปดาห์ที่ 1(ชั่วโมงที่ 1)
About Lesson

          การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทย และการแสดงนาฏศิลป์สากล มีรูปแบบในการแสดงความเคารพที่แตกต่างกัน เพราะมีวัฒนธรรมต่างกัน ซึ่งในการแสดงนาฏศิลป์ไทยจะมีการแสดงความเคารพที่เกี่ยวกับครูอาจารย์ ความเป็นมงคลต่าง ๆ

สัปดาห์ที่ 1 นาฏศิลป์ ป.4 เรื่อง การทำความเคารพในการเรียนนาฏศิลป์

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล การแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่
0/10
หน่วยที่ 3 นาฏศิลป์ไทยกับการแสดงท้องถิ่น
0/6
0% Complete