หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม?

ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคเหนือ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคกลาง ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคใต้ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
น้ำหนักแสงเงา สัปดาห์ที่ 10 (3-7 ม.ค.65)

          ภาพที่สมบูรณ์และสวยงามจะต้องมีแสงเงา  เพราะแสงเงาทำให้ภาพมีความเหมือนจริงและมีมิติมากขึ้น

          แสง  มีทั้งแสงที่มาจากธรรมชาติ  เช่น  แสงจากดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  ดวงดาว  หิ่งห้อย  และแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น  เช่น  แสงเทียน  ตะเกียงลอดไฟฟ้า

          แสงเมื่อส่องมายังวัตถุ  ส่วนที่ด้รับแสงก็จะสว่าง  มองเห็นได้ชัดเจน  ส่วนที่ได้รับแสงน้อยก็จะดูสว่างน้อยลง  และส่วนที่ไม่ได้รับแสงก็จะมืด