รายการบทเรียน
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม
ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคเหนือ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคกลาง ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคใต้ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0/1
หน่วยที่ 1 มองเห็น คิดเป็น ทำได้
0/1
Lesson: การลงน้ำหนักแสงเงาด้วยสีหลายสี สัปดาห์ที่ 13-14 (24 ม.ค.- 4 ก.พ. 65)
About Lesson

     เทคนิคการลงน้ำหนักแสงเงาที่นิยมใช้กัน

1. ให้แสงเข้าทางด้านหนึ่ง  อีกด้านหนึ่งเป็นเงา  เป็นวิธีการที่ใช้ในการวาดภาพเหมือนจริงทั่วไป

2. ให้แสงเงาเข้าตรงหน้า  ส่วนที่อยู่ใกล้จะมีน้ำหนักอ่อน  ส่วนที่อยู่ไกลจะมีน้ำหนักแก่

3. กำหนดให้แสงขึ้นจากจุดกลางภาพ  ส่วนมากใช้แสงเทียนหรือแสงไฟฟ้า

4. ให้แสงเกิดขึ้นในจุดที่ต้องการ  ส่วนอื่นให้อยู่ในเงามืด

5. การไล่น้ำหนักแสงเงา  ให้ไล่นำหนักจากอ่อนไปหาเข้ม

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม
ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคเหนือ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคกลาง ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคใต้ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0/1
หน่วยที่ 1 มองเห็น คิดเป็น ทำได้
0/1
0% Complete