ทัศนศิลป์ ศ12101 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทัศนธาตุ

หน่วยการรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ สิ่งจำเป็น ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจาก ปัจจัย 4 คืออาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแล้ว อารมณ์ ความพึงพอใจ ก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นกัน ซึ่ง ผลงานศิลปะทางด้านทัศนศิลป์ นับว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาตัวเราให้มีความสุข สมบูรณ์ พร้อมทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา ทั้งนี้งานทัศนศิลป์จะเป็นงาน จะเป็นผลงานที่เราสัมผัสซึ่งความงาม ได้จากการมองเห็นโดยงานทัศนศิลป์จะจำแนกแยกย่อยได้อีกหลายประเภทดังนั้นก่อนที่จะเรียนรู้เทคนิควิธีและลงมือสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์แต่ละประเภทจึงควรศึกษาเรื่องราวเบื้องต้นเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์เป็นการปูพื้นฐานไว้ก่อน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?