คอร์สใหม่

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์

หน่วยที่ 2 เทคนิควิธีการในการสร้างงานทัศนศิลป์ของศิลปิน

หน่วยที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์

หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์

หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับการประกอบอาชีพ

หน่วยที่ 6 การจัดนิทรรศการทางทัศนศิลป์

หน่วยที่ 7 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?