คอร์สใหม่

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 รูปแบบทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์

หน่วยที่ 2 รูปแบบการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน

หน่วยที่ 3 การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราว

หน่วยที่ 4 การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร

หน่วยที่ 5 งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา

หน่วยที่ 6 การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์

หน่วยที่ 7 ทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัย

หน่วยที่ 8 วัฒนธรรมในงานทัศนศิลป์ปัจจุบัน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?