คอร์สใหม่

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาตร์ เป็นการเรียนรู้เป็นลำดับขั้นตอน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3. จิตตวิทยาศาสตร์

  • วิธีการทางวิทยาษสตร์
  • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • จิตตวิทยาศาสตร์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?