คอมพิวเตอร์ อนุบาล 1-3

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาความหมายของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเก็บรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การควบคุมเมาส์ แป้นพิมพ์ การวางมือบนแป้นพิมพ์ ส่วนประกอบของโปรแกรม  Paint แถบเครื่องมือ การพิมพ์ข้อความ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน ชีวิตประจำวัน

What Will You Learn?

 • 1. นักเรียนมีมารยาทในการใช้ห้องคอม
 • 2. นักเรียนสามารถบอกชื่อส่วนประกอบที่สำคัญของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
 • 3. นักเรียนสามารถบอกลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
 • 4. นักเรียนสามารถดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ได้
 • 5. นักเรียนสามารถเปิด - ปิดโปรแกรมได้
 • 6. สามารถใช้โปรแกรมภาษาไทยอนุบาลได้
 • 7. สามารถใช้มือบังคับเมาส์ในการบังคับทิศทางได้
 • 8. สามารถใช้นิ้วคลิกเมาส์ได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 6 ลักษณะของจอภาพ
ลักษณะภายนอกของจอภาพก็คล้ายๆ กับจอโทรทัศน์ สิ่งที่แสดงออกทางจอภาพมีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดยรับข้อมูลจากการ์ดแสดงผล (video card, video adapter) ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่เสียบบนเมนบอร์ด ทำหน้าที่นำข้อมูลจากหน่วยประมวลผล มาแปลงเป็นสัญญาณภาพ แล้วส่งให้จอภาพแสดงผล

 • เรื่อง ลักษณะภายนอกของจอภาพ (สัปดาห์ที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง ใบงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (สัปดาห์ที่ 2)

หน่วยที่ 2 ลักษณะของจอภาพ
ลักษณะภายนอกของจอภาพก็คล้ายๆ กับจอโทรทัศน์ สิ่งที่แสดงออกทางจอภาพมีทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดยรับข้อมูลจากการ์ดแสดงผล (video card, video adapter) ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่เสียบบนเมนบอร์ด ทำหน้าที่นำข้อมูลจากหน่วยประมวลผล มาแปลงเป็นสัญญาณภาพ แล้วส่งให้จอภาพแสดงผล

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?