ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

Categories: ป.4
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

สิ่งมีชีวิตอยู่รอบตัวเรามีมากมาย สิ่งที่เรานำมาพิจารณาในการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม เรียกว่าเกณฑ์ โดยเราสามารถใช้เกณฑ์ความเหมือนหรือความแตกต่างจากลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้น สามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตได้3กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มพืชกลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?