วิชาคณิตศาสตร์ ค12101 ป.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

การอ่าน และการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจําานวนนับไม่เกิน ๑,๐๐๐ และ ๐ การนับทีละ ๒ ทีละ ๕ ทีละ ๑๐ และทีละ ๑๐๐ จํานวนคู่ จํานวนคี่ หลักค่าของเลขโดด ในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและการเรียงลําดับ จำนวน การบวกและการลบจำนวน ความหมายของการคูณ และการหาร การหาผลคูณ การหาผลหาร และเศษ ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน และโจทย์ปัญหา

About the instructor

Course Curriculum

หลักและค่าของเลขโดด
การบอกหลักในค่าของเลขโดด

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?