วิชา นาฏศิลป์ ศ 14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

What Will You Learn?

 • นักเรียนมีความรู้เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะพื้นเมืองได้ดี
 • นักเรียนมีความเข้าใจและปฏิบัติท่าทางนาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย
 • นักเรียนรู้จักลักษณะของการแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภทได้มากยิ่งขึ้น
 • นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการละคร
 • นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยกับการแสดงนาฏศิลป์ท้องถิ่นได้ดี

About the instructor

กมลวรรณ ทองชื่น
ครูผู้สอน รายวิชา นาฏศิลป์ 👉🏻มิสจอย 👈🏻

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมือง
การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองที่พร้อมเพรียงกัน ต้องอาศัยจังหวะเป็นตัวกำหนดในการเคลื่อนไหวท่าทาง จะทำให้การแสดงนั้นมีความพร้อมเพรียง สวยงาม

 • ความหมายของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ (สัปดาห์ที่ 1)
  00:00
 • การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมือง (สัปดาห์ที่ 2)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย
นาฏยศัพท์และภาษาท่า ทางนาฏศิลป์ไทย เป็นท่าทางที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยเพื่อสื่อถึงความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกของการแสดงหรือบทเพลงให้ผู้ชมได้เข้าใจและซาบซึ้ง สนุกสนานไปกับการแสดง

 • หลักและวิธีการปฏิบัตินาฏศิลป์ (สัปดาห์ที่ 3)
 • การใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยประกอบเพลงปลุกใจ (สัปดาห์ที่ 4)
 • การใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ (สัปดาห์ที่ 5)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงนาฏศิลป์เป็นการแสดงที่มีความสวยงาม อ่อนช้อย ซึ่งก่อนและหลังการแสดง ผู้แสดงจะต้องแสดงความเคารพครูอาจารย์ รวมถึงผู้ชมการแสดงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอบคุณผู้ที่มาชมการแสดง

 • การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล (สัปดาห์ที่ 6)
 • การแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ (สัปดาห์ที่ 7)
 • การปฏิบัติท่าทางรำวงมาตรฐาน (สัปดาห์ที่ 8)
 • การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่ (สัปดาห์ที่ 9)
 • การปฏิบัติท่าทางประกอบเพลง เชิญพระขวัญ (สัปดาห์ที่ 10)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?