เอเชียตะวันออก 1 ส32282 ม.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

What Will You Learn?

  • 1. ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และความสัมพันธ์ระหว่างภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อประชากรได้ (K)
  • 2. บรรยายเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และความสัมพันธ์ระหว่างภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อประชากรได้ (P)
  • 3. เห็นความสำคัญของการบรรยายเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และความสัมพันธ์ระหว่างภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อประชากรได้ (A)

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?