หลักการนับเบื้องต้น ม.6

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

 

เราสามารถใช้หลักการนับ คำนวณ P(n,r) ซึ่งก็คือ จำนวนการเรียงสับเปลี่ยนสมาชิก r ตัวของ เซตที่มีสมาชิก n ตัว

Theorem 1 The number of r-permutations of a set of n distinct objects is

P(n,r) = n(n-1)(n-2)(n-3)…(n-r+1)

What Will You Learn?

  • 1) หาผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นของเหตุการณ์โดยใช้วิธีการเรียงสับเปลี่ยนได้ (K)
  • 2) นำความรู้เกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยนไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ (S)
  • 3) รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

About the instructor

Course Curriculum

หลักการนับเบื้องต้น

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?