สุขศึกษาและพลศึกษา พ11101 ป.1 ภาคเรียนที่ 1

Categories: ป.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

        ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ และการดูแลรักษา อวัยวะภายนอก  ระบุสมาชิกในครอบครัว
ความรักความผูกพันที่มีต่อกัน  ความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  สิ่งที่ทำให้
เกิดอันตรายจากการเล่น และการป้องกัน  บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมี
อาการเจ็บป่วย แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย
        มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การแข่งขันกีฬาในท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา
ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ และการดูแลรักษา อวัยวะภายนอก ระบุสมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันที่มีต่อกัน ความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ สิ่งที่ทำให้ เกิดอันตรายจากการเล่น และการป้องกัน บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมี อาการเจ็บป่วย แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย

  • บทที่ 1 ร่างกายของเรา เรื่องอวัยยวะภายนอก
    00:00

หน่วยการเรียรู้ที่ 5 กิจกรรมหรรษา
กระบวนการตามธรรมชาติในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามลักษณะโครงสร้างหน้าที่ และการทำงานร่วมกันของข้อต่อ กล้ามเนื้อ กระดูกและระบบประสาทที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบข่าย เงื่อนไข หลักการ และปัจจัยด้านชีวกลศาสตร์ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว

  • บทที่1 การเคลื่อนไหวร่างกายขณธอยู่กับที่
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?