สุขศึกษาและพลศึกษา พ11101 ป.1 ภาคเรียนที่ 2/2565

Categories: ป.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การแข่งขันกีฬาในท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กระบวนการคิด การสืบค้นข้อมูลการแก้ปัญหาและการอภิปราย

What Will You Learn?

 • มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด การแข่งขันกีฬาในท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน ตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่1 การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่
กระบวนการตามธรรมชาติในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายตามลักษณะโครงสร้างหน้าที่ และการทำงานร่วมกันของข้อต่อ กล้ามเนื้อ กระดูกและระบบประสาทที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบข่าย เงื่อนไข หลักการ และปัจจัยด้านชีวกลศาสตร์ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว

 • การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ 1
  00:00
 • การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่2
  00:00
 • การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่3
  00:00

หน่วยที่2 การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์
การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์เป็นการเคลื่อนไหวที่ช่วยให้ผู้ฝึกเกิดความแข็งแรงความคล่องแคล่ว และมีการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อ  การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยมีอุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถฝึกปฏิบัติหลายแบบ

 • การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์ 1 การใช้มือกลิ้งลูกบอล
  00:00
 • การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์ 2
  00:00
 • การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ท่าที่ 3
  00:00

หน่วยที่3 เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
การเล่นบทบาทสมมุติเป็นกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด

 • การเล่นบทบทสมมุติ 1
 • การเล่นบทบทสมมุติ 2

แผนการดำเนินงาน SJN – LMS (สัปดาห์ที่ 1 – 8)

สุขศึกษาบทที่ 1 ชีวิตที่ปลอดภัย
ระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายที่บ้าน โรงเรียนและการป้องกัน แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน

 • อุบัติเหตุภายในบ้าน
  00:00
 • อุบัติเหตุในโรงเรียน
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?