ศิลปะประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศิลปะสร้างสรรค์และจรรโลงจิตใจมนุษย์ให้มีความสุข และส่งต่อให้กับธรรมชาติและบุคคลรอบข้าง ศิลปะสร้างสรรค์ศิลปินและผลงานบอกต่อเรื่องราวอารยธรรมและประยุกต์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน

About the instructor

Wandee Bungploeng
ครูนาฏศิลป์

Course Curriculum

หน่วยที่ ๑ เพลงและการขับร้องประกอบการแสดง
ในการจัดการแสดงนาฏศิลป์นั้น องค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้การแสดงเกิดสุนทรียะก็คือ บทเพลงและดนตรี เพลงและการขับร้องประกอบการแสดงจึงนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นาฏศิลป์มีความงดงามและสมบูรณ์

  • ๑. เพลงและการขับร้องเพื่อการแสดง

หน่วยที่ ๒ ประวัติการละครตะวันออก
นาฏศิลป์ตะวันออกมีวิวัฒนาการมาพร้อมกับสังคมมนุษย์ และมีการสืบทอดต่อกันมายาวนาน และบอกเล่าวิถีชีวิต ความเชื่อ และอารยธรรมที่งดงามทางด้านการแสดง

หน่วยที่ ๓ นาฏศิลป์พื้นเมืองตะวันออก
นาฏศิลป์พื้นเมืองตะวันออก มีเอกลักษณ์และความงดงาม ทรงคุณค่าแห่งการเรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป

หน่วยที่ ๔ องค์ประกอบของการสร้างละครและงานบนเวที
การแสดงนาฏศิลป์จะสมบูรณ์ขึ้นได้ เมื่อได้รับความมือในการจัดการแสดงจากฝ่ายต่างๆ ในการสร้างงานสำเร็จด้วยดีออกสู่สายตาผู้ชม

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?