วิทยาศาสตร์ ว15101 ป.5 ภาคเรียนที่ 2/ 2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              รายวิชา วิวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2                                     จำนวน 40 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง / สัปดาห์                                                                จำนวน – หน่วยกิต
              ศึกษาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของสสาร การเกิดวัฏจักรน้ำกระบวนการเกิดเมฆ หมอก ฝน หิมะและปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั่วโลกความแตกต่างของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ การใช้แผนที่ดาว การขึ้นและตก ของดวงอาทิตย์

What Will You Learn?

 • การเกิดปรากฏการณ์ของดวงดาว
 • วิธีการใช้แผนที่ดาว

About the instructor

Course Curriculum

ปรากฏการณ์ดวงดาว

 • ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์
  00:00
 • ความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์และดาวเคราะห์
  00:00
 • การกำหนดทิศ
  00:00
 • การขึ้น-ตกของดาวฤกษ์
  00:00
 • รูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์
  00:00
 • แผนที่ดาว
  00:00
 • มุมเงย มุมทิศ
  00:00
 • ทบทวนบทเรียนก่อนสอบปลายภาค
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?