รายการบทเรียน
พลังงานความร้อน
0/24
บรรยากาศ 1
บรรยากาศเป็นอากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัวของสิ่งมีชีวิต และหุ้มห่อโลกของเรา สภาพของบรรยากาศรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบรรยากาศของโลกล้วนส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทุกชนิดบนโลก อากาศเป็นส่วนผสมของแก๊สชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ และอื่น ๆ
0/16
Lesson: ชั่วโมงที่ 3 พลังงานความร้อน
About Lesson

การนำความร้อน เป็นการถ่ายโอนความร้อนจากโมเลกุลภายในวัตถุที่เกิดการสั่นตัวมากขึ้นจนไปชนกับโมเลกุลข้างเคียง ทำให้เกิดการสั่นอย่างต่อเนื่องตลอดเนื้อของวัตถุ โดยที่วัตถุไม่มีการเคลื่อนที่

Exercise Files
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การเกิดพลังงานความร้อน.pdf
Size: 164.92 KB
รายการบทเรียน
พลังงานความร้อน
0/24
บรรยากาศ 1
บรรยากาศเป็นอากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัวของสิ่งมีชีวิต และหุ้มห่อโลกของเรา สภาพของบรรยากาศรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบรรยากาศของโลกล้วนส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทุกชนิดบนโลก อากาศเป็นส่วนผสมของแก๊สชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ และอื่น ๆ
0/16
0% Complete