วิชา นาฏศิลป์ ศ 21101 ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

What Will You Learn?

 • นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์
 • นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์และละคร
 • นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์และการละครแต่ละสมัยได้ดี
 • นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการด้านการแสดง

About the instructor

กมลวรรณ ทองชื่น
ครูผู้สอน รายวิชา นาฏศิลป์ 👉🏻มิสจอย 👈🏻

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์

 • ความหมายและความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย (สัปดาห์ที่ 1)
 • องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย (สัปดาห์ที่ 2)
 • ประเภทของนาฏศิลป์ไทย (สัปดาห์ที่ 3)
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ (สัปดาห์ที่ 4)

หน่วยการเรียนรู้ ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์

 • นาฏยศัพท์ (สัปดาห์ที่ 5)
 • การเคลื่อนไหวท่าทางตามแบบนาฏศิลป์ไทย (สัปดาห์ที่ 6)
 • การตีบทในการแสดงนาฏศิลป์ (สัปดาห์ที่ 7)

หน่วยการเรียนรู้ การแสดงนาฏศิลป์

 • นาฏศิลป์ไทย (สัปดาห์ที่ 8)
 • นาฏศิลป์พื้นบ้าน (สัปดาห์ที่ 9)
 • นาฏศิลป์เบ็ดเตล็ด (สัปดาห์ที่ 10)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?