วิชา นาฏศิลป์ ศ 15101 ป.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

What Will You Learn?

 • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการของตนเอง
 • นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางท่าทางนาฏศิลป์
 • นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติท่าทางพื้นฐานทางนาฏศิลป์ได้ดี
 • นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์แต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน

About the instructor

กมลวรรณ ทองชื่น
ครูผู้สอน รายวิชา นาฏศิลป์ 👉🏻มิสจอย 👈🏻

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จินตนาการสร้างสรรค์
การแสดงท่าทางประกอบเพลงหรือนิทาน เป็นการฝึกความคิด จินตนาการสร้างสรรค์ และฝึกเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วและสนุกสนาน

 • การแสดงท่าทางประกอบนิทาน (สัปดาห์ที่ 1)
  00:00
 • การแสดงท่าทางประกอบเพลง 1 (สัปดาห์ที่ 2)
  00:00
 • การแสดงท่าทางประกอบเพลง 2 (สัปดาห์ที่ 3)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย
นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ ทำให้การแสดงมีเอกลักษณ์และสวยงาม

 • นาฏยศัพท์ (สัปดาห์ที่ 4)
 • ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ (สัปดาห์ที่ 5)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
การแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภท มีรูปแบบการแสดงที่แตกต่างกัน มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่ทรงคุณค่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป

 • การแสดงนาฏศิลป์ไทย ประเภทระบำ (สัปดาห์ที่ 6)
 • การแสดงนาฏศิลป์ไทย ประเภทฟ้อน (สัปดาห์ที่ 7)
 • การแสดงนาฏศิลป์ไทย ประเภท รำ (รำวงมาตรฐาน) (สัปดาห์ที่ 8)
 • การปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง ดวงจันทร์วันเพ็ญ (สัปดาห์ที่ 9)
 • การปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง คืนเดือนหงาย (สัปดาห์ที่ 10)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?