วิชาสังคมศึกษา ส31103 ม.4 ภาคเรียนที่ 2

Categories: ม.4
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

  • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง สังคมชมพูทวีป
    00:00
  • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง มูลเหตุที่ทำให้เกิดวรรณะ
    00:00

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก
    00:00
  • แบบทอสอบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?