วิชาภาษาอังกฤษไวยากรณ์ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6 (อ32205 / อ32207) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Categories: ม.6
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

การเรียนภาษาอังกฤษไวยากรณ์ เป็นการศึกษาวิธีการเขียนโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในลักษณะรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการเขียนรูปแบบ โครงสร้างของวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

About the instructor

Course Curriculum

1. Conjugation

2. Past Simple and Past Continuous
การใช้เหตุการณ์ทั้ง 2 เหตุการณ์นี้เพื่อเป็นการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเรียงลำดับก่อนหลัง โดยมีหลักการคือ 1. เหตุการณ์ที่เกิดก่อนจก่อนใช้ Past Perfect 2. เหตุการณ์ที่เกิดหลังจบหลังใช้ Past Simple

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?