รายการบทเรียน
Lesson: Shops (สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 1)
About Lesson

Shop

  1. ให้นักเรียนศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่และทบทวน Prepositions of place

2. ให้นักเรียนจับคู่สถานที่ กับป้ายให้ถูกต้อง

3. ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

แบบฝึกหัด >>>>> https://www.topworksheets.com/custom/5e3d7cf3-2c52-4b22-a0a5-0ad820ec6d76

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
0% Complete