รายการบทเรียน
Lesson: Present perfect & Past simple (สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 3)
About Lesson

งาน ชม. ที่ 2 ให้นักเรียนทำใบงานทำที่แนบไฟล์ใน GC ค่ะ

แบบฝึกหัด ด้านล่าง//////

https://kahoot.it/challenge/0565547?challenge-id=b51a67cf-61e2-4888-a772-37c5a0c00694_1644513483394

 

Exercise Files
past simple and present perfect.pptx
Size: 3.52 MB
รายการบทเรียน
0% Complete