รายการบทเรียน
Lesson: Present Perfect (สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 1)
About Lesson

หลักการใช้ Present Perfect Tense 

 1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 •  My grandparents have been married for four decades.
 • I have studied here all my life.
 1. เหตุการณ์ที่ยังดำเนินต่อเนื่องและยังไม่สิ้นสุด
 • I have worked here since March.
 • Children have played in the band since they were young.
 1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเวลากำหนดแน่ชัด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • He has signed three contracts with this company.
 • Jane has traveled in Europe twice.
 1. เหตุการณ์ที่เพิ่งจบไป มักจะมีคำว่า just อยู่ด้วย
 • I have just finished doing my laundry.
 • The attorney has just come out of the court. 
 1. ใช้บอกเหตุการณ์ที่ไม่สำคัญ
 • She has painted her house yellow.
 • I have tasted those cookies.

วิธีการสร้างประโยค Present Perfect 

เราจะใช้กริยาช่วย has/ have กับประธานที่ต่างกันออกไป

ประโยคบอกเล่า

has ใช้กับประธานที่มี 1 เดียว หรือชื่อคนๆ เดียว เช่น a preacher, a police officer เป็นต้น

have ใช้กับประธานที่มีมากกว่า 1 เช่น reporters, newspaper, textbooks และสรรพนาม I, we, you, they  

เมื่อเราเลือก has/ have ได้ถูกต้องแล้ว เราต้องใส่คำกริยาช่อง 3 ต่อ เช่น

 • She has lost her keys in another town.
 • My mother has gone shopping at a supermarket.

ประโยคปฏิเสธ

ครูจิ๊บจะอธิบายวิธีการสร้างประโยคใน Present perfect ที่จำง่าย ๆ แบบนี้นะคะ เราสามารถเติมคำว่า not หลัง has/ have ได้เลย โดยที่เราไม่ต้องใช้คำอื่นเข้ามาช่วยในการทำประโยคปฏิเสธ 

Subject+ has/ have + not + V ช่อง 3

เราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะ

 • People have not doubted the statement published by the government.
 • We have not just got back from the swimming pool.

ข้อสังเกต

รูปย่อของ has not/ have not สามารถใช้ได้ในภาษาพูด หรือภาษาที่ไม่เป็นทางการนะคะ

has not= hasn’t

have not = haven’t

ประโยคคำถาม

ในการทำประโยคคำถาม เราจะต้องสลับตำแหน่งของประธานกับกริยา has/ have  เช่น

 has/ have + subject+ V ช่อง 3 ?

Wh-question + has/ have + subject+ V ช่อง 3? 

อย่าลืมสลับเอา has/ have มาไว้ก่อนหน้าประธานนะคะ

 • Has he ever listened to Martin?
 • When have you started reading this book?

บทสรุปท้ายบท Present Perfect Tense

 • ต้องเปลี่ยนคำกริยา has/have ตามประธานในประโยคให้เหมาะสม และตามด้วยกริยาช่อง 3
 • การทำประโยคคำถามใน Present Perfect เราต้องสลับคำกริยา has/ have ไว้หน้าประธานในประโยค
 • เราต้องผันกริยาช่อง 3 ให้ถูกต้อง

>>>>> แบบฝึกหัด  https://www.topworksheets.com/custom/530fd31c-56e3-4728-a37e-d6479cc90466

Cr.https://kpglearn.com/blog/present-perfect-tense/

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
0% Complete