รายการบทเรียน
Lesson: Past Simple (สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 2)
About Lesson

Past simple tense

Past simple tense นั้น เป็นรูปแบบของประโยคที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีต ตั้งแต่วินาทีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอดีตไปแล้วนั้นเอง ทันทีที่เรื่อง หรือสิ่งนั้นจบ เราก็สามารถใช้ Past simple tense ได้เลย โดย โครงสร้างของประโยคชนิดนี้จะเป็น Subject + V2 ตลอดเวลา

past simple structure

จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่า หลัง Subject หรือประธานของประโยค จะตามด้วย กริยาที่เป็นอดีต หรือ verb2 เสมอ กริยาที่เป็นอดีตนี้จะมีรูปแบบ 3 แบบด้วยกัน นั่นก็คือ Regular verbs, Irregular verb และ past of be (am/is/are)

 

Regular verb คือ กริยาปกติที่โดยส่วนมาก จะเป็นกริยาที่เป็นอดีตเราจะเติม -ed ตามท้ายเสมอ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า regular verb โดยมีตัวอย่างตามตารางต่อไปนี้

Regular verbs table

ยกตัวอย่างประโยค

Positive:

She played football yesterday.

แปลว่า เธอเล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้

Negative:

She didn’t play football yesterday.

แปลว่า เธอไม่ได้เล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้

Question:

Did she play football yesterday?

แปลว่า เมื่อวานนี้เธอได้เล่นฟุตบอลไหม

แบบฝึกหัด >>>> https://www.topworksheets.com/custom/905140ba-a597-48d6-b65f-87e2c21ef518

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
0% Complete