รายการบทเรียน
Lesson: Means of transport (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1)
About Lesson
  1. ให้นักเรียนออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะใน Ex 4a หน้า 59 ตาม audio  และหาความหมาย

bike 

boat 

car    

helicopter   

bus   

lorry 

motorbike   

scooter       

plane     

ferry     

ship     

train     

tram     

van     

hovercraft   

underground  train 

coach     

snowmobile   

2. ให้นักเรียนบอกความหมายของคำกริยาใน Ex 5 หน้า 59 แล้วเติมคำกริยาเหล่านี้ลงในประโยคโดยเปลี่ยนให้อยู่ในรูป Tense ที่ถูกต้อง 

3. ให้นักเรียนเติมคำคุณศัพท์ที่ให้มาใน Ex 6 หน้า 59 ลงในประโยคตามความคิดของตนเอง

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
0% Complete