รายการบทเรียน
Lesson: Geographical features (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1)
About Lesson

หนังสือเรียน หน้า 57 Ex. 1 นักเรียนเปิดหนังสือเรียน แล้วฟังคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์และอ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมกัน และอธิบายความหมายโดยเดาจากภาพ

หนังสือเรียน หน้า 57 Ex. 2 นักเรียนอ่านชื่อสถานที่ 1-10 และชื่อทวีป A-F พร้อมกัน ครูอ่านเป็นตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนจับคู่ชื่อสถานที่กับชื่อทวีปที่สัมพันธ์กัน จากนั้นให้นักเรียนฟัง CD เพื่อตรวจคำตอบ

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
0% Complete