0(0)

ฟิสิกส์ 5 ว30205 ม.6 ภาคเรียนที่ 2

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

38 บทเรียน80h

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ของไหล

ของไหล
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 1 ตอนที่ 100:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 1 ตอนที่ 200:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 1 ตอนที่ 300:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 1 ตอนที่ 400:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 2 ตอนที่ 100:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 2 ตอนที่ 200:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 2 ตอนที่ 300:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 2 ตอนที่ 400:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 3 ตอนที่ 100:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 3 ตอนที่ 200:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 3 ตอนที่ 300:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 3 ตอนที่ 400:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 4 ตอนที่ 100:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 4 ตอนที่ 200:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 4 ตอนที่ 300:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 4 ตอนที่ 400:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 5 ตอนที่ 100:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 5 ตอนที่ 200:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 5 ตอนที่ 300:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 6 ตอนที่ 100:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 6 ตอนที่ 200:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 6 ตอนที่ 300:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 7 ตอนที่ 100:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 7 ตอนที่ 200:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 8 ตอนที่ 100:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 8 ตอนที่ 200:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 8 ตอนที่ 300:00:00
คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 8 ตอนที่ 400:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความร้อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์

About the instructor

0 (0 ดาว)

4 คอร์ส

86 ผู้เรียน

ฟรี

Want to receive push notifications for all major on-site activities?