ฟิสิกส์ 5 ว30205 ม.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ของไหล

 • ของไหล
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 1 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 1 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 1 ตอนที่ 3
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 1 ตอนที่ 4
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 2 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 2 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 2 ตอนที่ 3
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 2 ตอนที่ 4
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 3 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 3 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 3 ตอนที่ 3
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 3 ตอนที่ 4
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 4 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 4 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 4 ตอนที่ 3
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 4 ตอนที่ 4
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 5 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 5 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 5 ตอนที่ 3
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 6 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 6 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 6 ตอนที่ 3
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 7 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 7 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 8 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 8 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 8 ตอนที่ 3
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 8 ตอนที่ 4
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความร้อน

 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 10 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 10 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 10 ตอนที่ 3
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 11 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 11 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 11 ตอนที่ 3
  00:00
 • คลิปการสอน สัปดาห์ที่ 12
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 13 ตอนที่ 1
  00:00
 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 13 ตอนที่ 2
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 14 ตอนที่ 1
  00:00
 • คลิปการสอนสัปดาห์ที่ 14 ตอนที่ 2
  00:00
 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 15
  00:00
 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 16
  00:00
 • คริปการสอน สัปดาห์ที่ 17
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?