พระพุทธศาสนา ส33101 ม.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

  • พระพุทธศาสนาศาสตร์แห่งการเรียนรู้ และแก้ปัญหา
    00:00
  • ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
    00:00
  • สรุปหน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

หน่วยที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก

  • สรุป พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?