รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 เรื่องการแสดงละครสร้างสรรค์
เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบต่างๆ และต้องมีการประเมินคุณภาพการแสดงทั้งในด้านการแสดงและองค์ประกอบการแสดง
0/3
Lesson: แนวทางในการแสดงละครสร้างสรรค์
About Lesson

           ผู้แสดงจะต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้การแสดงเป็นไปตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้แสดงจะต้องมีการ    ฝึกร่างกาย ๖ ขั้นตอน ดังนี้

๑. ฝึกการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ผู้ร่วมกิจกรรมยืนตัวตรง รู้จักการใช้พลังบังคับร่างกายให้ตึงทุกส่วน ไม่ยืนในลักษณะห่อตัว หลังโกง หรือหลังค่อม   ยืดเข่าขึ้นในลักษณะตรง ศีรษะและช่วงคอตั้งตรง ไม่ยกไหล่ แขนทั้ง ๒ ข้างแนบลำตัว เท้าทั้ง ๒ ข้าง  ชิดกัน เพื่อให้น้ำหนักตัวเท่ากันทั้ง ๒ ข้าง

การบริหารคอ

ท่าเตรียม ยืนแยกขาห่างกันพอประมาณ มือทั้ง ๒ ข้างเท้าเอว

ท่าที่ ๑

จังหวะที่ ๑ ก้มศีรษะลงให้คางติดกับหน้าอก  จังหวะที่ ๒ ยกศีรษะขึ้นตั้งตรง

จังหวะที่ ๓ เงยหน้าขึ้น ตามองเพดาน  จังหวะที่ ๔ ยกศีรษะขึ้นสู่ท่าเดิม

ท่าที่ ๒

จังหวะที่ ๑ เอียงศีรษะไปทางซ้าย  จังหวะที่ ๒ ยกศีรษะขึ้นสู่ท่าเดิม

จังหวะที่ ๓ เอียงศีรษะไปทางด้านขวา  จังหวะที่ ๔ ยกศีรษะขึ้นสู่ท่าเดิม

การเคลื่อนไหวอยู่กับที่

การก้มตัว ก้มศีรษะลง มือทั้ง ๒ ข้างวางราบบนพื้น นั่งยองๆ ยกบั้นท้ายขึ้น

การดัน เป็นการผลักออกนอกลำตัว เช่น การดันพื้นเป็นการออกแรงดันฝ่ามือที่แตะพื้น เป็นต้น

การยืดเหยียดลำตัว ยืนตัวตรง นํ้าหนักตัวอยู่ที่เท้าทั้ง ๒ ข้าง ยืดตัวขึ้น พร้อมกับชูแขนทั้ง ๒ ข้างขึ้นสุดแขน

การบิดตัว การเคลื่อนไหวร่างกาย โดยการบิดตัวไปทางซ้าย – ทางขวา โดยใช้ลำตัว หัวเข่า และแขน

การเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่

การเดิน เป็นการเคลื่อนไหวของเท้า โดยก้าวเดินออกไปในทิศทางต่างๆ

การกระโดด เป็นการดันเท้าขึ้นจากพื้นสู่อากาศให้ตัวลอยขึ้น แล้วทิ้งตัวลงสู่พื้นด้วยเท้าเพียง    ข้างเดียว หรือทั้ง ๒ ข้าง

๒. การฝึกใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕

การมองเห็นด้วยตา ได้ยินเสียงด้วยหู ได้กลิ่นด้วยจมูก รับรสด้วยลิ้น รับรู้ความรู้สึกต่างๆ ด้วยกาย คนที่มีประสาทสัมผัสฉับไวจะเป็นคนช่างสังเกต สามารถรับรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และความทรงจำที่เกิดจากประสบการณ์นี้ จะเป็นแนวทางที่ใช้ในการแสดงละครสร้างสรรค์ได้

การฝึกใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕

กิจกรรมฝึกการใช้ประสาทสัมผัส

กิจกรรมฝึกการฟัง

กิจกรรมฝึกการดมกลิ่น

กิจกรรมฝึกการรับรส

กิจกรรมฝึกการมองเห็น

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 เรื่องการแสดงละครสร้างสรรค์
เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบต่างๆ และต้องมีการประเมินคุณภาพการแสดงทั้งในด้านการแสดงและองค์ประกอบการแสดง
0/3
0% Complete