นาฏศิลป์ ศ32102 ม.5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

Basic course description

Art learning subject group, Mathayomsuksa 5

Course Code Fri 32101-2 Course of Dramatic Arts Semester 1 Time 40 hours

Proportion of scores during the course : Final semester = 80 : 20 amount 1.0 credits

ศึกษา  เปรียบเทียบ   วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  เกี่ยวกับรูปแบบ  ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ ความงามและคุณค่าของการแสดงนาฏศิลป์ การละครไทยและสากล  บุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของไทยยุคสมัยต่างๆ  การแสดงพื้นเมืองภาคต่างๆ  การแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆ  การประดิษฐ์ท่ารำที่เป็นคู่และเป็นหมู่  ความหมาย  ประวัติความเป็นมาท่าทาง เพลงที่ใช้ในการประดิษฐ์ท่ารำ หลักการสร้างสรรค์ และการวิจารณ์ หลักการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร ละครสร้างสรรค์  ความเป็นมา  องค์ประกอบของละครสร้างสรรค์  ละครพูด  ละครโศกนาฏกรรม  ละครสุขนาฏกรรม  ละครแนวเหมือนจริงและไม่เหมือนจริง  เทคนิคการใช้แสง  สี  เสียง  ฉาก  อุปกรณ์  สถานที่  และเครื่องแต่งกายในการจัดการแสดงนาฏศิลป์  การประเมินคุณภาพด้านการแสดง  และคุณภาพองค์ประกอบการแสดง   สร้างสรรค์ผลงาน  จัดการแสดงในวันสำคัญของโรงเรียน  จัดชุดการแสดงประจำโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านพลังงาน การประหยัดพลังงาน ศิลปะวัมนธรรมของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอแนวคิดอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

using thinking process skills problem solving skills life process skills communication process skills and technology process skills To have knowledge, understanding, dare to think, dare to express themselves in dramatic arts. and drama with creativity, value, honesty, discipline, longing for learning, living in sufficiency Commitment to work, patriotism, religion, monarchy, love for Thainess, have a public mind and be able to apply it in daily life.

 

Indicator code

3.1 m.5/1, m.5/2, m.5/3, m.5/4, m.5/5, m.5/6, m.5/7, m.5/8

3.2 moo 5/1, moo 5/2, moo 5/3, moo 5/4

Total of 12 indicators

Show More

About the instructor

Wandee Bungploeng
ครูนาฏศิลป์

Course Curriculum

หน่วยที่ 3 เรื่องการแสดงละครสร้างสรรค์
เครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบต่างๆ และต้องมีการประเมินคุณภาพการแสดงทั้งในด้านการแสดงและองค์ประกอบการแสดง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?