เรื่องเทคริคการพิมพ์ภาพเบื้องต้น (สปที่13) 24-28 ม.ค. 2565