เรื่องผลงานที่โดดเด่นของศิลปินด้านภาพพิมพ์สมัยใหม่ (สปที่7) 13-17 ธ.ค. 2564