เรื่องความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับภาพพิมพ์ (สปที่10) 3-7 ม.ค. 2565