รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 สนุกกับงานปั้น
1.วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 2.การปั้นนูนต่ำ 3. การปั้นนูนสูง 4. การปั้นลอยตัว 5. สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเอง
0/6
หน่วยที่ 4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น
การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง ตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเอง
0/1
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
0/1
หน่วยที่ 1 สังเกตสู่สร้างสรรค์
0/1
Lesson: เรื่องทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม สัปดาห์ที่ 1
About Lesson

                                               ทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีรูปร่าง  รูปทรง  เส้น  สี  และพื้นผิวที่แตกต่างกัน

รูปร่าง  หมายถึง  สิ่งที่ประกอบด้วยความกว้างและความยาว

รูปทรง  หมายถึง  สิ่งที่ประกอบด้วยความกว้าง  ความยาว  และความหนาหรือลึก

เส้น  เป็นสิ่งสำคัญในการแสดงรูปร่าง  รูปทรง  ความตื้นลึก  และแสงเงา

สี  คือ  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานศิลปะ  ให้สะท้อนความรู้สึก  เช่นเดียวกับสีตามธรรมชาติ

พื้นผิว  คือ  ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถสัมผัส  จับต้องหรือมองเห็นได้  เช่น  ขรุขระ  หยาบ  ละเอียด  ด้าน  มัน  เป็นตุ่ม เป็นหนาม

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 สนุกกับงานปั้น
1.วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 2.การปั้นนูนต่ำ 3. การปั้นนูนสูง 4. การปั้นลอยตัว 5. สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเอง
0/6
หน่วยที่ 4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น
การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง ตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเอง
0/1
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
0/1
หน่วยที่ 1 สังเกตสู่สร้างสรรค์
0/1
0% Complete