รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 สนุกกับงานปั้น
1.วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 2.การปั้นนูนต่ำ 3. การปั้นนูนสูง 4. การปั้นลอยตัว 5. สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเอง
0/6
หน่วยที่ 4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น
การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง ตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเอง
0/1
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
0/1
หน่วยที่ 1 สังเกตสู่สร้างสรรค์
0/1
Lesson: ประเภทของงานปั้น สัปดาห์ที่ 2
About Lesson

 งานปั้นจากวัสดุธรรมชาติ
          การปั้นจากวัสดุธรรมชาติ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างหนึ่งโดยเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานปั้น คือ ต้องเป็นวัสดุที่สามารถยึดจับตัวกันเป็นก้อน คงรูปอยู่ได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีความคงทน ไม่แตกสลายได้ง่าย ทั้งในขณะปั้นและเมื่อปั้นเสร็จแล้ว ซึ่งวัสดุธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายและสะดวกที่สุด ได้แก่ ดินเหนียว
การเตรียมดินเหนียวควรเริ่มด้วยการเลือกดินเหนียวที่มีความอ่อนตัวได้ง่าย  เมื่อถูกน้ำไม่แตกได้ง่ายก่อนนำมาปั้นให้นำสิ่งที่ปะปนอยู่กับดินออกให้หมด แล้วจึงผสมน้ำและนวดจนเหนียวพอดี ไม่เหลวมากเกินไป
          การปั้นดินเหนียว สามารถปั้นได้หลายแบบ ได้แก่ ปั้นเป็นรูปลอยตัว ปั้นเป็นรูปนูนต่ำ หรือปั้นเป็นรูปนูนสูง
          1)  การปั้นแบบลอยตัว  เป็นการสร้างสรรค์งานปั้นให้เป็นรูปทรงที่สามารถมองเห็นได้ทุกด้าน
          2)  การปั้นแบบนูนต่ำ  เป็นงานปั้นที่มีแผ่นหลังรองรับ และมีภาพนูนออกจากแผ่นรองรับเพียงเล็กน้อย เน้นความงดงามของภาพด้านหน้า
          3)  การปั้นแบบนูนสูง  มีลักษณะเหมือนกับรูปปั้นนูนต่ำ แต่ภาพจะนูนออกมามากกว่า เน้นความงดงามของภาพด้านหน้าและด้านข้าง
 งานปั้นจากวัสดุสังเคราะห์
          
 การสร้างสรรค์งานปั้นจากวัสดุสังเคราะห์ ควรเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับงาน เช่น ถ้าต้องการปั้นผลงานที่มีขนาดเล็ก ควรเลือกใช้ดินน้ำมันหรือแป้งโด เพราะเป็นวัสดุที่มีความอ่อนตัวมาก ปั้นเป็นรูปทรงขนาดเล็กได้ง่ายและมีสีสันสวยงาม วัสดุสังเคราะห์ที่สามารถนำมาใช้กับงานปั้น มีหลายชนิดด้วยกัน เช่น ดินน้ำมัน แป้งโด กระดาษ เป็นต้น

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 3 สนุกกับงานปั้น
1.วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 2.การปั้นนูนต่ำ 3. การปั้นนูนสูง 4. การปั้นลอยตัว 5. สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเอง
0/6
หน่วยที่ 4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น
การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง ตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเอง
0/1
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
ที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น วิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
0/1
หน่วยที่ 1 สังเกตสู่สร้างสรรค์
0/1
0% Complete