หน่วยที่ 3 สนุกกับงานปั้น?

1.วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 2.การปั้นนูนต่ำ 3. การปั้นนูนสูง 4. การปั้นลอยตัว 5. สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเอง

หน่วยที่ 4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น?

การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง ตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเอง
วัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น สัปดาห์ที่ 16 (14-18 ก.พ.65)

          นับแต่อดีตช่างพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่น  ส่วนใหญ่นำวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือที่ทีอยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ มาสร้างบ้านเรือน สิ่งของหรือเครื่องใช้  เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน  วัสดุ อุปกรณ์เหล่านี้มีอยู่ในธรรมชาติรอบ ๆ ตัว  เช่น  ไม้โมก  ไม้ไผ่  ย่านลิเภา  กระจูด  กก ปอ  ฟาง  ดินเหนียว  ทางมะพร้าว  ใบจาก  ใบตาล  กะลามะพร้าว  เปลือกหอย