หน่วยที่ 3 สนุกกับงานปั้น?

1.วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น 2.การปั้นนูนต่ำ 3. การปั้นนูนสูง 4. การปั้นลอยตัว 5. สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานปั้นของตนเอง

หน่วยที่ 4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น?

การวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ ขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ในชีวิตจริง ตัวอย่างการวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก สิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในผลงานของตนเอง
วัสดุ อุปกรณ์ในการปั้น สัปดาห์ที่ 1

วัสดุ อุปกรณ์ในการ

 งานปั้น หมายถึง การนำเอาวัสดุอ่อนที่สามารถรวมกันได้  หรือแบ่งแยกออกจากันได้  เช่น  ดินเหนียว  ดินน้ำมัน  ขี้ผึ้ง มาตกแต่งทำเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามต้องการ  โดยใช้วิธีขยำ  บีบ  นวด  ตัด  ขัด  ขูด  ปะ  เป็นต้น
 วัสดุและอุปกร์ที่ใช้ในงานปั้น
1. วัสดุที่ใช้ปั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
          1)  วัสดุธรรมชาติ เป็นวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติและมีคุณสมบัติในการนำมาปั้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ เช่น  ดินเหนียว น้ำตาลเคี่ยวจนเหนียว เป็นต้น
          2)  วัสดุสังเคราะห์ เป็นวัสดุที่คนเราได้ผลิต หรือสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อนำมาใช้ในงานปั้นโดยเฉพาะ เช่น ดินน้ำมัน แป้งโค เป็นต้น
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้น  ส่วนมากมักจะประกอบไปด้วย ไม้กระดานรองปั้น และอุปกรณ์ตกแต่งลวดลายต่าง ๆ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถหาได้ในธรรมชาติ และร้านขายเครื่องเขียนทั่วไป