ทักษะอาชีพ ง32202 ม.5/4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาทักษะอาชีพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4                                                                                         20 ชั่วโมง (0.5 หน่วยกิต)

เรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในการสมัครงาน เปรียบเทียบคำที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน ใช้คำในการสมัครงานกับบุคคลในที่ทำงาน จำแนกประเภทของคำเกี่ยวกับอาชีพ รู้วิธีการเตรียมตัวเกี่ยวกับการเขียนและให้ข้อมูลประวัติส่วนตัวในการสัมภาษณ์งาน รวมถึงภาษาและวัฒนธรรมในการสัมภาษณ์งาน สนทนาโต้ตอบ จัดการ แก้ปัญหา วัฒนธรรมทางภาษากับบุคคลในที่ทำงาน รู้คำที่ใช้เรียกอุปกรณ์ในสำนักงาน ใช้บทสนทนา สำนวนทางโทรศัพท์ถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

ผลการเรียนรู้ :

ข้อที่1 เรียนรู้ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในการสมัครงาน

ข้อที่2 เปรียบเทียบคำที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน

ข้อที่3 ใช้คำในการสมัครงานกับบุคคลในที่ทำงาน

ข้อที่4 จำแนกประเภทของคำเกี่ยวกับอาชีพ

ข้อที่5 รู้วิธีการเตรียมตัวเกี่ยวกับการเขียนและให้ข้อมูลประวัติส่วนตัวในการสัมภาษณ์งาน รวมถึงภาษาและวัฒนธรรมในการสัมภาษณ์งาน

ข้อที่6 สนทนาโต้ตอบ จัดการ แก้ปัญหา วัฒนธรรมทางภาษากับบุคคลในที่ทำงาน

ข้อที่7 รู้คำที่ใช้เรียกอุปกรณ์ในสำนักงาน

ข้อที่8 ใช้บทสนทนา สำนวนทางโทรศัพท์ถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

About the instructor

Course Curriculum

Writing an Office Memo สัปดาห์ที่ 1

 • Reading and Vocabulary ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • Answer Key

Writing an Office Memo สัปดาห์ที่ 2

 • Reading and Vocabulary ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • Answer Key

Writing an Office Memo สัปดาห์ที่ 3

 • Reading and Vocabulary ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • Answer Key

Formative 1 สัปดาห์ที่ 4

 • ข้อสอบ Formative 1

Job interviewing สัปดาห์ที่ 5 และ สัปดาห์ที่ 6

 • Job interviewing ชั่วโมงที่ 1 และ ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • Answer Key
  00:00

Job interviewing สัปดาห์ที่ 7

 • Conversation and Job Advertisement
  00:00

Job interviewing สัปดาห์ที่ 8

 • Conversation and Job Advertisement 2
  00:00

Midterm สัปดาห์ที่ 9

Telephone message สัปดาห์ที่ 10

 • Warm up and Telephone message + Exercise 1
 • Answer Key

Telephone message สัปดาห์ที่ 11

 • Listening & Speaking about Telephone conversation + Exercise 2
 • Answer Key
 • Reading about Telephone conversation + Exercise 3
 • Answer Key

Telephone message สัปดาห์ที่ 12

 • Writing about Telephone conversation + Exercise 5
 • Answer Key

Formative 2 สัปดาห์ที่ 13

 • สอบ Formative 2 ชั่งโมงที่ 1

Making an Appointment สัปดาห์ที่ 14

 • Making an Appointment + Exercise
 • Answer Key

Making an Appointment สัปดาห์ที่ 15

 • Reading about Making an Appointment + Exercise
 • Answer Key

Making an Appointment สัปดาห์ที่ 16

 • Making an Appointment + Exercise

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?