ดนตรี ศ13101 ป.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

 

เข้าใจแหล่งคุณสมบัติในเรื่องเสียง  การขับร้อง  การบรรเลงดนตรี  ใช้องค์ประกอบของดนตรี  การใช้เครื่องดนตรีอย่างถูกต้องปลอดภัย  แสดงออกถึงการรับรู้ความไพเราะของเสียงมีความคิดเห็นเดียวกับเสียงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เสียงขับร้อง  เสียงเครื่องดนตรีของตนเองและ บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆกับสังคม  รู้ความเป็นมาของดนตรีสากลและภูมิปัญญาของดนตรีสากล

What Will You Learn?

  • ​1. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องดนตรีกับการดำเนินชีวิตในท้องถิ่น
  • 2. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญและประโยชน์ของดนตรีในท้องถิ่น
  • 3. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องดนตรีพื้นบ้าน 4 ภาค : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

About the instructor

Course Curriculum

บทเพลงและดนตรีท้องถิ่น
1. เพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองของไทย 2. เพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมือง 4 ภาค

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?