ดนตรี ศ13101 ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

เข้าใจแหล่งคุณสมบัติในเรื่องเสียง  การขับร้อง  การบรรเลงดนตรี  ใช้องค์ประกอบของดนตรี  การใช้เครื่องดนตรีอย่างถูกต้องปลอดภัย  แสดงออกถึงการรับรู้ความไพเราะของเสียงมีความคิดเห็นเดียวกับเสียงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เสียงขับร้อง  เสียงเครื่องดนตรีของตนเองและ บูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆกับสังคม  รู้ความเป็นมาของดนตรีสากลและภูมิปัญญาของดนตรีสากล

What Will You Learn?

 • 1.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง ลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรี
 • 2.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง โน้ตดนตรี
 • 3.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง เพลงพาเพลิน

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรี

 • รูปร่างลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรีไทย
  00:00
 • รูปร่างลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรีสากล
 • แบบฝึกหัด ก่อนเรียน-หลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โน้ตดนตรี

 • ความหมายและระดับเสียงของตัวโน้ต
 • โน้ตดนตรีไทยและโน้ตดนตรีสากล
 • การนับจังหวะ
 • แบบฝึกหัด ก่อนเรียน-หลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เพลงพาเพลินใจ

 • ประเภทของเพลง
 • บทบาทหน้าที่ของ เพลงชาติ และ เพลงสรรเสริญพระบารมี
 • บทบาทหน้าที่ของเพลงประจำโรงเรียน
 • แบบทดสอบ ก่อนเรียน-หลังเรียน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?