0(0)

คอมพิวเตอร์กราฟิก ว23232 ม.3 ภาคเรียนที่ 2

  • หมวดหมู่ ม.3
  • อัปเดตล่าสุด ธันวาคม 16, 2021

คำอธิบาย

คอมพิวเตอร์กราฟิก ศึกษาคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิก การเขียนรูป การวาดรูปด้วย โปรแกรมวาดภาพ กราฟ และรูปกราฟพื้นฐาน การสร้างรูปภาพ การสร้างรูปภาพสำหรับงานทำป้ายประกาศ การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ  ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบตัวอักษร พิมพ์งาน
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้นและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่ดีในด้านทักษะการทำงาน สร้างสรรค์ผลงานในการดำรงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัย ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าถูกวิธี

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

4 บทเรียน

อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานกราฟิก

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก00:00:00
ระบบสีที่ใช้ในงานกราฟิก00:00:00

หลักการออกแบบ

About the instructor

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

26 ผู้เรียน

ฟรี

Want to receive push notifications for all major on-site activities?